Giấy lót trang phục

Giấy lót trang phục

giay-lot-trang-phuc

Giấy lót trang phục: Định lượng giấy từ 17gsm-60gsm